Om vandværket

 

Horslunde vandværk har overtaget Karleby, Sandbjerg og Nøbbet/Svinsbjerg vandværk pr. 1.1.2019. Vandværket har en nødforsyningsaftale med Utterslev/Kastager vandværk.

Horslunde Vandværk skal således have en dimensionering og kapacitet til en absolut forsyning på ca. 1.000 forbrugere.

Horslunde Vandværk indvinder grundvand fra 5 boringer og har en indvindingstilladelse på 125.000 m3 årligt.