Vandanalyse af vandet fra Horslunde Vandværk

Vandværket får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. 

Hårdheden i vandet er ?

Se analyseresultater her